Materials

WOOD 101 – ทำความรู้จักกับไม้ การประยุกต์ใช้สอย และช่องทางจัดจำหน่าย

ทำความรู้จักกับไม้ ประเภทของไม้ การแปรรูปไม้ เพื่อสร้างประโยชน์ ความแตกต่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์ไม้แต่ละชนิด การใช้ไม้ เพื่องานตกแต่งสถาปัตยกรรมและการต่อเติมขั้นพื้นฐาน รู้หรือไม่ว่ากว่าจะมาเป็นกระดาษ 1 แผ่น วิธีการดูแลรักษาไม้ให้ถูกวิธี ไม้ดีมีคุณภาพดูอย่างไร เครื่องมือช่าง สำหรับทำงานไม้ เทคนิคการขัดผิวไม้และการเลื่อยไม้อย่างถูกวิธี แหล่งจำหน่ายไม้แนะนำในกรุงเทพ   ทำความรู้จักกับไม้ ไม้ เป็นวัสดุเนื้อแข็งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการธรรมชาติ

Leather 101 – ประวัติเครื่องหนัง ขั้นตอนการทำ และ แบรนด์เครื่องหนัง

ประวัติของหนัง การฟอกหนัง ประเภทของหนัง ย่านขายหนังและอุปกรณ์ทำเครื่องหนัง หลักการทำเครื่องหนังเบื้องต้น เครื่องมือในการทำเครื่องหนัง แบรนด์เครื่องหนัง แนะนำโดย Craft ‘N’ Roll ประวัติของหนัง หนัง (Leather) เป็นวัสดุที่มนุษย์ใช้มาตั้งแต่ยุคหิน เนื่องจากมุนษย์ยุคหินล่าสัตว์เป็นอาหาร หนังสัตว์ (Animal Hides) จึงเป็นวัสดุสำคัญของมนุษย์ยุคนั้น

Textile 101 – เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผ้า ผ้าคืออะไร

ผ้าคืออะไร คำว่า “Textile” มาจากภาษาละตินแปลว่า “ทอผ้า” ในปัจจุบันครอบคลุมถึงเส้นใย เส้นด้าย ผืนผ้า หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเส้นใย เส้นด้าย หรือผืนผ้าด้วย โดยได้จากการนำวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาสานหรือทอจนเป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ฝ้าย ใยไหม ไนลอน