VIDEO

BEST BEEF MEAT FEST 2022 ส่งมอบความสุ(ก)ข ให้ทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบ

“BEST BEEF MEAT FEST 2022” . ทางผู้จัดงานขอขอบพระคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, จังหวัดสระบุรี และเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน “BEST BEEF MEAT FEST 2022” เมื่อวันที่ 5 – 6

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนทุกคนมาวัดระดับความสุ(ก)ข ในงาน “BEST BEEF MEAT FEST 2022” เทศกาลกินเนื้อ🥩 ที่คนรักเนื้อไม่ควรพลาด!!!!

 . การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนทุกคนมาวัดระดับความสุ(ก)ข ในงาน “BEST BEEF MEAT FEST 2022” เทศกาลกินเนื้อ🥩 ที่คนรักเนื้อไม่ควรพลาด!!!! . เตรียมพบกับร้านเนื้อชื่อดังกว่า 40 ร้านภายในงาน และ🍲เมนูเนื้อที่รังสรรค์โดยเชฟบุ๊ค จากรายการ FOODWORK ร่วมฟังเพลง🎶เพราะ

Made Here On Earth… พื้นที่เล็กๆ ของคนรักงานไม้ ใกล้ใจกลางกรุง

การออกแบบ… เป็นพื้นฐานการคำนวนโครงสร้างทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งล้วนเชื่อมโยงถึงสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสาขาสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และหัตถกรรม ทั้งหมด ล้วนก่อเกิดจากสิ่งเดียวกัน แต่การจะขับเคลื่อนออกมาให้ถูกต้องตามมาตรฐานได้นั้น ย่อมต้องอาศัยประสบการณ์ฝึกฝน อดทนตั้งใจ และการตกผลึกความคิดอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่กล่าวมา ปัจจุบัน จึงก่อเกิดคอมมูนิตี้สำหรับนักออกแบบจำนวนมาก และ Made Here On