แฟชั่นโชว์โดยครูช่างพื้นถิ่น กับดีไซเนอร์ชั้นนำใน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ศ.ศ.ป. หรือ SACICT สานต่อโครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019) ผ้าพื้นถิ่นนวัตศิลป์สู่สากล ซึ่งที่ผ่านมา SACICT ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้รู้จักเส้นทางของผ้าทอมือในภูมิภาคต่างๆ นำมาต่อยอดโดยร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยมาร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาชิ้นงาน ด้วยการนำผ้าพื้นถิ่น เช่น ผ้าพื้นเมือง ผ้าจากชนเผ่าชาติพันธุ์ และผ้าฝีมือชาวบ้านและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ มาเพิ่มมูลค่าสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง

ซึ่งปีนี้ได้จัดเป็นปีที่ 4 แล้ว วัตถุประสงค์หวังสร้างตัวตนคนทอผ้า นำภูมิปัญญามาพัฒนาสู่แบรนด์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นในชีวิตประจำวัน หรือ “Crafts Fashion Brand” พร้อมเปิดตัวและทดสอบตลาด ภายในงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27- 30 มิถุนายน 2562  ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กล่าวว่า SACICT ได้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการผลิตของกลุ่มสมาชิก ช่าง/ชุมชน ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม หรือทายาทช่างศิลปหัตถกรรมประเภทงานผ้า

ด้วยการจัดฝึกอบรมด้านการออกแบบ การตัดเย็บ ให้แก่ครูช่างผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ในระดับเริ่มต้นถึงระดับมืออาชีพ และได้คัดสรรครูช่างฝีมือการทอผ้า 12 ท่าน มาร่วมโครงการฯ ศึกษาแนวคิดร่วมกับดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย ถึงเทคนิคการออกแบบ การตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และเทรนด์การตลาด พร้อมแปรรูปผ้าพื้นถิ่นเป็นสินค้าแฟชั่น

ภายใต้โครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ” (Weaving Streets 2019) ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของแต่ละบุคคล และพัฒนางานหัตถศิลป์จากผ้าทอพื้นถิ่นให้เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่มีความร่วมสมัยและเข้าถึงวิถีชีวิตปัจจุบัน

ภายในโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมผู้ร่วมโครงการฯ  เริ่มจากการอบรมด้าน การวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง และจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบชิ้นงาน การวิเคราะห์แบรนด์สินค้า จุดแข็ง จุดอ่อน กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละรายเพื่อนำมาพัฒนาเป็นสินค้าในคอลเลคชั่น

โดยมี ผศ.ดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ ที่ปรึกษาโครงการฯ และคุณณัฎฐ์ มั่งคั่ง ดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยเป็นวิทยากรในการให้คำแนะนำของแต่ละแบรนด์ โดยมีการสอนด้านการออกแบบและเชื่อมโยงรูปแบบ ให้เข้ากับวัตถุดิบและสีการวิเคราะห์แบบร่างสเก็ตช์ และการเลือกสรรวัตถุดิบและสี ให้สอดคล้องกับแนวทางการออกแบบ

จากนั้นเป็นการอบรมเชิงลึก ด้านการสร้างและพัฒนาต้นแบบชิ้นงานเป็น ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการผลิตชิ้นงาน เป็นคอลเล็กชั่นของตนเองสำหรับการจัดแสดงแฟชั่นโชว์และจำหน่ายในงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12

งานนี้สำหรับแฟนพันธุ์แท้คนรักผ้าพื้นถิ่น ยังได้มีโอกาสร่วมชมผลงานฝีมือครูช่างงานหัตถศิลป์ผ้าทอพื้นถิ่น ที่ได้มาร่วมรังสรรผลงานแฟชั่นที่มีความร่วมสมัย ในคอลเลคชั่นพิเศษ เสื้อผ้าแฟชั่นและ Accessories มากกว่า 40 ชิ้น ล้วนเป็นผลงานจากฝีมือผู้เข้าอบรมโครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ (Weaving Streets2019) ผ้าพื้นถิ่น นวัตศิลป์สู่สากล ซึ่งได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีเฉพาะภายในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12” นี้เท่านั้น

Categories: CRAFT INSIGHT , News