Craft Creator Awards เฟ้นหานักเล่าเรื่องชุมชน ชิงรางวัลกว่า 1.5 ล้าน

            ประเทศไทยบ้านเราเป็นหนึ่งในประเทศที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว ข้อนี้หลายคนคงรู้กันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม อาหารอันหลากหลาย หรืออุปนิสัยของผู้คนที่เป็นมิตร ก็ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้ใครมาแล้วก็อยากจะมาซ้ำอีก

            แต่หากจะบอกว่าเมืองท่องเที่ยวชื่อดังทั้งหลาย สามารถนำเสนอความเป็นไทยได้ทั้งหมดก็คงไม่ถูกต้องนัก เพราะบ้านเราแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 77 จังหวัด แต่ละจังหวัดก็ล้วนมีเรื่องเล่า และอัตลักษณ์มากมายเป็นของตัวเอง คงเป็นเรื่องน่าเสียดายหากจะปล่อยให้ทั่วโลกรู้จักเราแต่เพียงแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

            การท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง “การท่องเที่ยววิถีชุมชน” จึงดูเหมือนจะเป็นทางออกที่น่าสนใจ เพราะ นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำความรู้จักกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ พวกเขาก็ยังช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนโดยตรง โดยทำให้พวกเขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แบบยั่งยืนอีกด้วย แต่การจะส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนได้ เหล่านักท่องเที่ยวคงต้องรู้จัก และให้ความสนใจในชุมชนเหล่านั้นเหล่านั้นเสียก่อน

            นี่จึงเป็นที่มาของโครงการ Craft Creator Awards ซึ่งเป็นโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น เพื่อค้นหาสุดยอดนักเล่าเรื่อง ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของชุมชน ผ่านมุมมองที่คนอาจยังไม่เคยเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว สินค้า ร้านค้า และร้านอาหาร

            วัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของท้องถิ่น ให้สามารถค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรม สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ก่อนถ่ายทอดออกมาในรูปแบบคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,500,000 บาท

            โครงการนี้เป็นความร่วมมือของ Craft ‘N’ Roll ในนาม บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (พช.) ในการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป และคนในชุมชนหันมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของตัวเอง เป้าหมายก็เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วิถีชีวิต อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสร้างการรับรู้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การบริโภค และการท่องเที่ยววิถีชุมชนไทยอย่างยั่งยืน

            ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษา และนักผลิตสื่อยุคใหม่ ได้เพิ่มพูนทักษะด้านการนำเสนอ ผ่านการคิดวิเคราะห์ และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ เพราะการดำรงไว้อัตลักษณ์ไทยที่มีประสิทธิภาพที่สุด อาจไม่ใช่การเก็บรักษาเรื่องราวเหล่านั้นไว้ แต่เป็นการเผยแพร่มันออกไป เพื่อให้สมบัติล้ำค่าเหล่านี้มีชีวิต ในฐานะความภูมิใจที่หล่อเลี้ยงทั้งปากท้อง และจิตวิญญาณของชุมชน

 

            ติดตามรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับสมัครได้เร็วๆ นี้

 

Categories: CRAFT INSIGHT , News