“เมืองถลางบ้านเคียน”

เมืองถลางเป็นเมืองสำคัญมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรตามพรลิงค์ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรศิริธรรมนคร จนถึงสมัยอยุธยา และปรากฏนามเป็นลือเลื่องอีกครั้งใน ยุคของ “ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร” หรือ ย่าจัน ย่ามุก ตามวิธีเรียกของชาว ภูเก็ต เป็นบุตรสาวของจอมร้างบ้านเคียน หรือจอมรั้งบ้านเคียน อดีตเจ้าเมืองถลาง

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญที่ก่อกำเนิดวีรสตรีของเมืองถลางบ้านเคียนนั้น เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2328 ใน “สงคราม 9 ทัพ” ขณะนั้นพม่าตีสยามแตกพ่ายที่ค่ายปากพระ ทำให้คุณหญิงจันต้องหนีจากค่ายเชลยศึกมายังเมืองถลางเพื่อรวบรวมไพร่พลสู้รบกับทหารพม่า โดยมีคุณหญิงจันและคุณหญิงมุกเป็นผู้นำทัพและผู้และวางแผนการรบ เมื่อทัพพม่าเคลื่อนทัพเข้ามาก็สร้างค่ายขึ้นยังบริเวณโคกพม่า เพื่อตั้งป้อมตี เมืองถลาง ในขณะที่คุณหญิงจันและคุณหญิงมุกเตรียมปืนใหญ่ตรึงไว้หลายวัน และยังวางแผนให้ผู้หญิงแต่งตัวคล้ายทหารไทยเอาไม้ทองหลางเคลือบดีบุกมาถือแทนอาวุธ ทำทียกขบวนเข้าเมืองถลาง ลวงพม่าว่ามีกำลังเสริมมาทุกวัน พม่าจึงคำนวณกำลังพลกองทัพไทยผิดพลาด ศึกครั้งนั้นกินเวลากว่า 1 เดือน ทำให้กองทัพพม่าขาดเสบียง อ่อนล้า จนสุดท้ายต้องเข้าโจมตี และทัพเมืองถลางระดมยิงปืนใส่ จนพม่าต้องแตกพ่ายไปในที่ที่สุด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2328 ถือเป็นวันถลางชนะศึกนับแต่นั้นมา

ภายในชุมชน ‘บ้านเคียน’ มีโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ อาทิ


👉 เยือนถิ่นบ้านย่า รำลึกชนะศึก ฝึกมือเกลือเคยโบราณ: ท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ ไหว้พระขอพรวัดพระนางสร้าง ชมโบสถ์โบราณ รำลึกและชมบ้านย่า ชมอนุสรณ์สถานทุ่งหลวงชนะศึก และลงมือทำอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านตะเคียน (เกลือเคยโบราณ) และท่องเที่ยวน้ำตกโตนไทร ที่มีธรรมชาติร่มรื่น
👉 ควินกระเป๋าผ้ากับวันเบาเบา @บ้านเคียน: ท่องเที่ยววันเบาเบากับประวัติศาสตร์บ้านเคียน ดื่มกาแฟยามเช้า ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระนางสร้าง บ้านย่า อนุสรณ์สถานทุ่งหลวงชนะศึก ๙ วีรชน พร้อมอิ่มท้องใต้ดงตาล ปิดท้ายด้วยชอปปิ้งของที่ระลึกจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเคียน

ช่องทางการติดต่อ Facebook: วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านเคียน
#OTOPนวัตวิถี #โอทอปนวัตวิถีดีเกินร้อย #เที่ยวไทยวิถีใหม่100ชุมชน

Irawish Pitchayachannadontr
Categories: CRAFT INSIGHT , Insight