“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเครื่องเงิน วัตถุโบราณและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”

‘บ้านโป่งศรี’ ตั้งขึ้นราวพุทธศักราช 1350 เดิมหมู่บ้านมีแอ่งน้ำเกิดขึ้น ซึ่งมีน้ำใสไหลรินตลอดเวลา ซึ่งคนทั่วไปมักเรียกว่า ‘โป่ง‘ เพราะดินเป็นดินโป่ง มีรสเค็ม จึงมีสัตว์หลายชนิดชอบมากินดินโป่ง

ต่อมามีครอบครัวของต้นตระกูลมาตั้งรกรากเพื่อทำการล่าสัตว์ และทำการเพาะปลูกใกล้แอ่งน้ำแห่งนี้ ‘บ้านโป่งศรี’ มีพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นปกคลุมอยู่ และมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีลำต้นสูงใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า ‘ต้นค้ำ’ จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า ‘โป่งค้ำ’ ต่อมาชาวบ้านในหมู่บ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น พร้อมกับมีต้นโพธิ์เกิดขึ้น ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ‘ต้นศรี’ ต่อมาจึงนำมาเรียกชื่อหมู่บ้านว่า ‘บ้านโป่งศรี’

ภายในชุมชน ‘บ้านโป่งศรี’ มีโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ อาทิ

👉 เครื่องเงิน: นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เคล็ดลับการหลอมเงิน การคัดแยกเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกของหมู่บ้านที่สร้างรายได้กลับมาสู่ชุมชนอย่างมากมาย
👉 ขนมไทยไร้น้ำตาล: เรียนรู้ สูตรลับ การคัดสรรวัตถุดิบ วิธีการทำขนมไทย ให้รสชาติหอมอร่อย โดยไม่ใช้น้ำตาล เป็นขนมสำหรับผู้รักสุขภาพ และยังได้ทดลองทำกล่องจากใบตองมาตัดและพับขึ้นรูปเป็นกล่อง สวยงามเพิ่มคุณค่า ให้ขนมไทยไร้น้ำตาลของ ‘บ้านโป่งศรี’ ยิ่งน่ากินยิ่งขึ้น
👉 น้ำพริกน้ำย้อย: ที่มีเคล็ดลับตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบต่าง ๆ มาประกอบ ผสมผสานคลุกเคล้าจนเกิดเป็นน้ำพริกน้ำย้อยรสเด็ดของ ‘บ้านโป่งศรี’ ที่ล้วนถูกใจผู้ที่ได้ลองชิม จนเป็นสินค้าขายดีประจำชุมชน
.
#OTOPนวัตวิถี #โอทอปนวัตวิถีดีเกินร้อย #เที่ยวไทยวิถีใหม่100ชุมชน

Irawish Pitchayachannadontr
Categories: CRAFT INSIGHT , Insight