VT THAI.COM ก้าวใหม่จักสาน โชว์วิถีไทยสู่สากล

 

หลายคนคงคุ้นชินกับเครื่องจักสานต่างๆ ที่มีอยู่ในบ้านเรา ซึ่งในมุมของคนรุ่นใหม่ ให้ค่ากับสินค้าเหล่านี้น้อย เพราะมองว่าเป็นแค่สินค้า OTOP แต่กลับได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติไม่น้อย ซึ่งหากมองให้ดีสินค้าพื้นบ้านเหล่านี้มีมูลค่าสูงได้หากมีการทำ Branding ที่ดี

 

Craft n’ Roll จึงได้หยิบเว็บไซต์น้องใหม่จาก Startup ไฟแรง คุณจิรโรจน์ พจนาวราพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทวิถีไทย กรุ๊ป จำกัด ที่มองเห็นคุณค่าของงานจักสานนำมาปรับรูปแบบการขายแบบวิถีไทยมาสู่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ VTTHAI.COM

 

เว็บไซต์นี้มีเป้าหลักเพื่อตีตลาดต่างชาติ โดยใช้ Story Telling สร้างเรื่องราวน่าติดตามให้กับวัตถุดิบ ความเป็นมา เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับงาน Hand Craft วิถีแบบไทยอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังชวนแบรนด์ดีไซน์เนอร์ต่างๆ มาร่วมกันเติมมูลค่าให้กับสินค้าพื้นบ้านของไทยผ่านการออกแบบดีไซน์ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น

 

ในปี 2560 นี้ ทางเว็บไซต์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และหมาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อค้นหาดีไซน์เนอร์มือใหม่เข้ามาร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้สินค้าที่ทันสมัย และเข้ากับ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

 

VT THAI หรือวิถีไทย ถือว่าเป็นเว็บไซต์น้องใหม่ที่มีส่วนในการช่วยส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม ไม่ว่าจะเป็นในด้านการออกแบบดีไซน์ การสร้าง Branding และที่สำคัญคือการเป็นส่วนหนึงในการช่วยยกระดับความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้านผู้ผลิตงานจักสาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการส่งเสริมเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก… vtthai.com 

Categories: Business , Lifestyle