Designers’ Room & Talent Thai 2019 โอกาสแบรนด์ไทย ไปไกลระดับโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครเหล่านักออกแบบไทยเข้าสู่โครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 โครงการที่จะช่วยผลักดันให้นักออกแบบสินค้าแฟชั่น และ ไลฟ์สไตล์ชาวไทย พัฒนาขีดความรู้ ความสามารถ จนสามารถเป็นผู้นำในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

เป็นเวลา 17 ปีแล้ว ที่โครงการ Designers’ Room & Talent Thai เดินหน้าเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนแบรนด์ไทย ให้ไปไกลสู่ระดับสากล ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของนักออกแบบ ทั้งในด้านการดีไซน์ ความรู้ด้านการตลาด การนำเสนอสินค้า ตลอดจนการเจรจากับผู้ซื้อต่างประเทศ จนสามารถปรับปรุงแบรนด์จนเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วรรณภรณ์  เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยว่า ที่ผ่านมา ทางกรมมีนโยบายที่จะยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย ให้ก้าวสู่การเป็นแบรนด์การค้าระหว่างประเทศรายใหม่ โดยในปีนี้ ยังมีการเพิ่มการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น ด้วยความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาเศรษฐกิจจากภายใน สู่ภายนอก (Local to Global) เพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยผลักดันให้นักออกแบบไทย นำเสนอจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของสินค้า ด้วยการนำเอาเอกลักษณ์ หรือวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนากลายเป็นสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

โดยทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยศักยภาพของนักออกแบบไทย รวมถึงช่องทางการกระจายสินค้าจากหน่วยงานพันธมิตรของกรมซึ่งมีอยู่กว่า 100 แห่งทั่วโลก จะทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นเป็นผู้นำด้านการส่งออกสินค้าระดับโลกได้ในอนาคต

ด้าน ประอรนุช  ประนุช ผู้อำนวยการส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวเสริมว่า “โครงการ Designers’ Room & Talent Thai จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านความรู้ ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การทำแผนพัฒนาธุรกิจ การเจรจาด้านการค้า รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออก นอกจากนี้ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด นักออกแบบจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปใช้พัฒนาแบรนด์เพื่อแสดงผลงานในงานแสดงสินค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ”

โครงการดังกล่าวได้จำแนกนักออกแบบออกเป็น 2 กลุ่ม โดยอิงจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ชื่อ Talent Thai และกลุ่มสินค้าแฟชั่น ภายใต้ชื่อ Designers’ Room นับตั้งแต่ดำเนินโครงการมา มีนักออกแบบไทยเข้าร่วมโครงการแล้วไม่น้อยกว่า 400 แบรนด์ โดยมีตัวอย่างนักออกแบบที่ได้รับการยอมรับจากในเวทีระดับนานาชาติ จนมีสินค้าเข้าสู่ตลาดต่างประเทศหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว อาทิ แบรนด์ KORAKOT, Thinkk studio, QOYA และ PATAPiAN เป็นต้น

ขณะนี้โครงการ Designers’ Room & Talent Thai 2019 พร้อมแล้วที่จะเปิดรับสมัครนักออกแบบจากทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม ได้ที่ Talent Thai & Designers’ Room

 

 

Categories: CRAFT INSIGHT , News