“ชมแก่งสวย ชื่นน้ำใส ชิมอาหารพื้นบ้าน”

‘บ้านไทรงาม’ จังหวัดชัยภูมิ เป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งชื่อตามสถานที่คือ ‘ศาลเจ้าพ่อวังไทร’ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน เพื่อความเหมาะสม ปราชญ์ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อชุมชนเป็น ‘บ้านไทรงาม’ จุดเด่นของบ้านไทรงาม คือ การมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกที่สวยงาม ที่เรียกกันว่า ‘น้ำตกดาดาด’ นอกจากนี้ ‘บ้านไทรงาม’ ยังมีอาหารที่พื้นบ้านที่แสนอร่อยหาทานได้ยาก

ภายในชุมชน ‘บ้านไทรงาม’ มีโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมมากถึง 10 โปรแกรม ประกอบด้วย
👉 กาแฟเด็กน้อย
👉 กลุ่มยุวมัคคุเทศก์น้อย
👉 ห้าสหายน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรดาดาด
👉 เหนียวปิ้งอัญชันมันไข่
👉 ขนมดอกจอกสองพี่น้อง รสเลิศ แก่งดาดาด
👉 หลามปลาชี ส้มตำดาดาด
👉 ผ้าทอดาดาด
👉 พวงกุญแจแก่งดาดาด
👉 เสื้อดาดาดแห่งเดียวในโลก
👉 ล่องแก่งดาดาด
.
ช่องทางการติดต่อ Facebook: น้ำตกดาดาด
.
#OTOPนวัตวิถี #โอทอปนวัตวิถีดีเกินร้อย #เที่ยวไทยวิถีใหม่100ชุมชน

Irawish Pitchayachannadontr
Categories: CRAFT INSIGHT , Insight