craft’n roll cafe

Craft’n Roll “START > UP YOUR STYLES” พลังสร้างสรรค์ เริ่มต้นจากตัวเรา

บรรยากาศคุ้นเคยของการพบปะสังสรรค์ของเราชาวคราฟท์หวนกลับมาอีกครั้ง และครั้งนี้ยังเพิ่มสีสันในธีม Craft’n Roll “START > UP YOUR…

8.3

Craft’n roll Café ครบสูตร ช้อป ชิม ชิลล์ ในไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้แห่งแรกในประเทศไทย

Craft’n roll Café ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ แห่งแรกในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 92 เป็นสถานที่รวบรวมทุกเรื่องราวความคราฟท์…

Craft your Style @ Craft’n Roll Café ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ แห่งแรกในประเทศไทย

Craft’n Roll ขอเปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยการรวบรวมทุกเรื่องราว ความคราฟท์ มาแชร์พื้นที่ด้วยกันที่ ไลฟ์สไตล์คอมมูนิตี้ แห่งแรกในประเทศไทย…